خانه / بایگانی

بایگانی

تبیین نظریه تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی شناختی آن

نظریه¬¬ی فوق تجرّد عقلانی بودن نفس از نظر ملاصدرا، عبارت است از تجرّد نفس از ...

متن کامل »

جستاری درباره تحلیل معنای امکان

در این مقاله، نظریات و نقدهای مختلف حکیمان مسلمان درباره¬ی پنج تحلیل ذیل امکان، مورد ...

متن کامل »