خانه / مقالات / مقالات نشريات / مقالات علمي پژوهشی

مقالات علمي پژوهشی

بررسی تطبیقی آرای علامه مجلسی و علامه طباطبایی در عرصه چیستی عقل و کارکردهای آن

بحار الانوار مهمترين و مفصلترين تأليف علامه مجلسي و از مهمترين و گسترد ه ترين ...

متن کامل »

اهمیت احترام و محبت به استاد و راه های ابراز آن از دیدگاه آیات و روایات

در عصر انفجار اطلاعات، میان تولید علم و زیست مقتدرانه همبستگی مستقیم وجود دارد. آیات ...

متن کامل »

عوامل پیدایش بحث تجربه دینی

در عرصه دین پژوهشی، بسان سایر عرصه ها، پیدایش هر پدیده ای مرهون علت یا ...

متن کامل »

سعادت از نظر ابن سینا

ابن سینا سعادت را به مطلوب بالذات و غایت لذاته تعریف می کند. او سعادت ...

متن کامل »

رازستانی و رمزگشایی اختلاف دیدگاه های شیخ الرییس درباره نظام فیض

برخلاف تصور برخی نویسندگان، شیخ در آثار مختلف خویش درباره نظام فیض، نظریه واحدی ارائه ...

متن کامل »