خانه / بایگانی / ضرورت علّي از ديدگاه اشاعره و ابن رشد

ضرورت علّي از ديدگاه اشاعره و ابن رشد

يكي از جدي‌ترين موارد اختلاف بين فلاسفه و اشاعره در بحث عليت، دفاع جدي فلاسفه از نظريه «ضرورت علّي» و انكار مصرّانه اين نظريه از سوي اشاعره است. ما در اين مقال، براي تبيين نظريه اشاعره و فلاسفه، ابتدا نظريه متكلمين اشعري را درباره اين مطلب، نقل و سپس نقد فلاسفه را بازگو مي‌كنيم.