خانه / بایگانی / نقش دانشجویان در اسلامی شدن دانشگاهها

نقش دانشجویان در اسلامی شدن دانشگاهها

ارکان دانشگاه و هدف از اسلامی شدن دانشگاه ها، تشریح صفات و روحیاتی که دانشگاهیان و به خصوص دانشجویان با دارا بودن آنها بهتر می توانند در راه اسلامی شدن دانشگاه ها گام بردارند، با عنایت به روایات و احادیث معصومین و سخنان بزرگان انقلاب اسلامی؛ محتوای این مقاله را در برمی گیرد.