خانه / بایگانی / تأثرات ملاصدرا از مکتب اشراقی در بحث نظام فیض

تأثرات ملاصدرا از مکتب اشراقی در بحث نظام فیض

ملاصدرا از جهت عملی به تز کثرت­گرایی روش­شناختی پایبند بوده است، بدین خاطر در حل مسائل فلسفی از مکاتب و منابع مختلف تأثر نبوتی و سلبی پذیرفته است.

ملاصدرا در تدوین نظریه­ خویش درباره­ نظام فیض حداقل از چهار جهت از مکتب اشراقی تأثیر پذیرفته است.

این جهات عبارتند از:

  1. توجه به جهات و حیثیات عینی در پیدایش کثیر از واحد.
  2. عدم پذیرش عقول عرضی علاوه بر عقول طولی.
  3. پذیرش عقول عرضی علاوه بر عقول طولی.
  4. استفاده از قاعده امکان اشرف برای تبیین نظام فیض.

به همین قیاس سه عنصر از نظریه­ی مشائیان درباره­ فیض را ( یعنی تحلیل پیدایش کثرت بر اساس حیثیات اعتباری و انحصار عقول به دهگانه طولی )پذیرفته است.

کلید­واژه­ها: نظام فیض، عقول طولی و عرضی، حیثیات اعتباری، حیثیات عینی، حکمت اشراقی، حکمت مشایی