خانه / اسلاید / علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

  • مشخصات کتاب
  • چکیده
  • مقدمه نویسنده
عنوان کتاب نظام فيض از ديدگاه فيلسوفان مسلمان
موضوع  
مولف دکتر عين الله خادمی
ناشر بوستان کتاب – قم
زبان فارسی
تاريخ انتشار 1382
نوبت چاپ 1
تعداد صفحات 320
شابک 5500
علیت از مباحث مهمى است که از دیرباز، فکر بشر را به خود جلب کرده است. تاریخ فلسفه و اندیشه ورزى نشان مى دهد که این اصل همیشه، اندیشه فیلسوفان بزرگ را به خود مشغول داشته و در علم کلام نیز محور مباحث مهم متکلمان بوده است. در این اثر، درباره علیت در پنج فصل ژرف کاوى شده است: ماهیت علیت، نگرش متکلمان مسلمان درباره ضرورت علّى، چگونگى تحلیل متکلمان مسلمان از علیت و ارتباط علیت با پاره اى از معارف دینى.
متن مقدمه