خانه / افتخارات

افتخارات

عناوین علمی ـ پژوهشی مکتسبه

 1. مدرس نمونه استانی در آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان در اردیبهشت ۱۳۷۵
 2. مدرس نمونه کشوری مراکز تربیت معلم سراسر کشور در اردیبهشت ۱۳۸۰
 3. انتخاب کتاب بررسی عوامل موثر در درونی کردن ارزش ها ی اسلامی به عنوان رتبه اول در نخستین جشنواره برای انتخاب کتاب معلم در سال ۱۳۸۰
 4. انتخاب کتاب مطالعه روشمند به عنوان رتبه سوم در نخستین جشنواره برای انتخاب کتاب معلم در سال ۱۳۸۰ .
 5. انتخاب کتاب علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان وفیلسوفان تجربه گرا به عنوان رتبه اول در دومین جشنواره سراسری انتخاب کتاب معلم
 6. کسب عنوان پزوهشگر نمونه کشوری وزارت آموزش وپرورش در آذر ۱۳۸۱
 7. کسب عنوان پزوهشگر نمونه استانی مراکز آموزش عالی وموسسات پژوهشی استان قم از سوی استانداری قم در سال ۱۳۸۳

۸٫کسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی در اردیبهشت ۱۳۸۴

 1. کسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی اردیبهشت ۱۳۸۵
 2. کسب عنوان پژوهشگر رتبه اول دانشکده علوم انسانی و دانشگاه شهید رجایی و پژوهشگر نمونه از سوی وزارت علوم و استانداری تهران در هفته پژوهش ۱۳۸۶٫
 3. کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهید رجایی در هفته پژوهش، ۱۳۸۸٫
 4. کسب عنوان پژوهشگر رتبه اول کشوری در عرصه مقالات علمی-پژوهشی در میان اساتید معارف کل کشور.

۱۳٫کسب عنوان استاد ممتاز گروه های  معارف اسلامی منطقه یک دانشگاه های دولتی درسال ۸۸-۸۹

۱۴٫ پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۸۹٫

 1. پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در هفته پژوهش در ۱۳۹۰٫
 2. انتخاب کتاب نظام­فیض از دیدگاه فیلسوفان­مسلمان به­عنوان کتاب برگزیده دانشگاه در ۱۳۹۰٫
 3. پژوهشگر نمونه کشوری اساتید معارف در گرایش مبانی نظری در ۱۳۹۰٫
 4. مدیر نمونه دانشکده علوم انسانی در هفته معلم ۱۳۹۱٫
 5. پژوهشگر برتر دانشگاه در هفته پژوهش ۱۳۹۲٫
 6. نشان درجه یک پژوهش از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در هفته پژوهش سال ۱۳۹۴

ب ـ فعالیت‌ها وتجارب

 1. تدریس دروس مختلف مربوط به فلسفه؛کلام؛منطق؛ معارف وشیوه­های مطالعه وتحقیق در دانشگاه های مختلف
 2. عضویت در شورای تحقیقات دانشگاه آزاد واحد قم از مهر۱۳۸۰تا مهر ۱۳۸۴
 3. عضویت در شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان قم از فروردین ۱۳۸۱تاخرداد۱۳۸۵
 4. عضویت در شورای انتشارات دانشگاه شهید رجایی از مهر ۱۳۸۲ تا آخر اسفند ۱۳۸۴
 5. نماینده ریاست دانشگاه در کمیته منتخب دانشکاه شهید رجایی از اواخر شهریور ۱۳۸۵ تاکنون
 6. عضویت در شورای نشریات دانشجویی از آبان ۱۳۸۵
 7. مسئول گروه معارف والهیات از نیمه دوم آبان ۱۳۸۵
 8. شرکت در کارگاه روش تدریس در دانشگاه تربیت معلم؛ تهران
 9. شرکت در کارگاه روش شناسی مطالعات دینی؛تهران؛ویژه اساتیدمعارف
 10. شرکت در کارگاه روش تحقیق در دانشگاه آزاد ؛واحد قم
 11. شرکت در کارگاه روش مقاله نویسی ؛قم؛ویژه اساتید معارف
 12. شرکت در کارگاه روش مقاله نویسی از سوی سازمان آموزش وپرورش استان قم؛برای اعضای شورای تحقیقات
 13. شرکت در کارگاه آموزش تفسیر در مشهد؛ویژه اساتید معارف
 14. شرکت در کارگاه آموزش فلسفه اخلاق در مشهد؛ ویژه اساتید معارف
 15. سرپرست داوران بخش معارف اسلامی جشنوراه خوارزمی برای بررسی مقالات کشوری وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۶٫
 16. مصاحبه­گر علمی برای انتخاب اساتید معارف کل کشور از سوی معاونت اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها در حوزه اندیشه اسلامی از پاییز ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۲٫
 17. نماینده رئیس دانشگاه در شورای پژوهش دانشگاه شهید رجایی.
 18. عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از آذر ۱۳۸۷٫
 19. عضویت در کرسی­های نظریه­پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش فلسفه و منطق از بهار ۱۳۸۸٫
 20. عضویت در کمیته تخصصی برنامه ریزی دروس معارف اسلامی وزرات علوم از خرداد ۱۳۸۹تا خرداد ۱۳۹۳٫
 21. مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی – پژوهشی «پژوهش­های هستی­شناختی» از فروردین ۱۳۹۱٫
 22. عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی «انسان پژوهی دینی» از فروردین ۱۳۹۰٫
 23. عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی «پژوهش­های اعتقادی – کلامی» از بهار ۱۳۹۰٫

۲۴٫عضو هیات تحریریه مجله علمی – پژوهشی تاملات فلسفی  از بهار۱۳۹۲

 1. عضو هیات تحریریه مجله علمی –پژوهشی پزوهش های معرفت شناسی از فروردین ۱۳۹۱

۲۶٫گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه سایمون فریزر کانادا در سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۴

۲۷- عضویت در گمیسیون تخصصی  هیات ممیزه وهیات ممیزه دانشگاه تربیت دبیر شهیدرچایی از ۲۷مهر ۱۳۹۳ تا ۲۷مهر ۱۳۹۵